top of page

Gehoorproblematiek

 

Wanneer er sprake is van problemen op het gebied van het gehoor, kan de logopedist begeleiding en behandeling bieden. Dit geldt niet zozeer voor personen met een ´Oost-Indische doofheid´, maar eerder voor mensen die vanwege specifieke hoor- en verstaansproblemen aan een half woord niet genoeg hebben. Met name bij kinderen kan met een tijdige ontdekking en behandeling het risico op taal- en leerproblemen verminderd worden en wordt de communicatie bevorderd. Kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen begeleid worden.

Er bestaat ook een luisterprobleem, auditief verwerkingsprobleem genoemd. Kinderen hebben een goed gehoor maar hebben problemen om mondelinge taal goed op te pikken met name door achtergrondgeluiden. Deze kinderen worden dan vaak bestempelt als slechte luisteraars, geen aandacht, concentratie etc. Deze kinderen pikken vaak minder informatie op en hierdoor kunnen problemen met de spraaktaalontwikkeling ontstaan maar ook bijvoorbeeld op het gebied van lezen en communicatieve vaardigheden. Het onvoldoende meekrijgen van informatie kan ook sociaal-emotionele problemen tot gevolg hebben.

bottom of page