top of page

Stemproblematiek

 

Stemproblemen en stemstoornissen kunnen ontstaan door allerlei oorzaken zoals infecties (griep, keelontsteking), problemen van de luchtwegen (allergieën of astma), problemen van neurologische aard zoals stemplooiverlamming, een CVA (herseninfarct) , bepaalde ziektebeelden (ziekte van Parkinson), hormonale afwijkingen en/of kwaadaardige tumoren. De stemkwaliteit is verminderd en de persoon kan hierdoor last krijgen tijdens het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden (bijv. leerkrachten) of in de communicatie met anderen. 

Wanneer de stemklank is veranderd - bijvoorbeeld hees is geworden - en dit houdt langer dan een paar weken aan, is het raadzaam naar de huisarts te gaan. Het is mogelijk dat er zich een organisch probleem heeft voorgedaan op de stemplooien, bijvoorbeeld een knobbeltje of oedeem. Dit dient tijdig herkend en behandeld te worden! Dit kan door medisch ingrijpen van de KNO-arts, stemtherapie bij de logopedist of een combinatie van beiden. Een verkeerde manier van spreken, verkeerd stemgebruik, overbelasting van de stem, spanning en stress kunnen een normaal functioneren van de stem belemmeren. Als dit maar lang genoeg aanhoudt, of als er meerdere factoren zijn die de stem negatief beïnvloeden, kunt u een stemstoornis ontwikkelen. Veel stemproblemen ontstaan door (een combinatie van) factoren die op zich niet ernstig hoeven te zijn. 

Bepaalde condities en gevoeligheden leiden eerder tot stemklachten. Mensen die last hebben van allergieën of astma hebben meer moeite met ademen en produceren hun stem om die reden vaak met meer spanning. Medicijnen tegen deze aandoeningen, waaronder inhalatiemedicijnen voor de luchtwegen kunnen de stemplooien irriteren. Als u het vermoeden hebt dat uw medicijnen uw stem slechter doen klinken, zou u eens aan de huisarts moeten vragen of er een ander middel bestaat dat minder nadelig is voor de stem.

bottom of page